ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลี แพ็คเกจทัวร์เกาหลี ท่องเที่ยวเกาหลี กรุ๊ปทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โปรแกรมทัวร์เกาหลี กรุ๊ปเหมาเกาหลี
จองด่วนอย่าช้า!เที่ยวเกาหลีฟรุ้งฟริ้งทุกเทศกาลในราคาสุดพิเศษ โทรด่วน โปรดติดต่อสอบถาม 02-694-0261-6 สายตรง เปิ้ล/มิ้ลค์/โบวี่บริษัททัวร์เกาหลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
นำเสนอเส้นทางท่อง
เที่ยวเฉพาะประเทศเกาหลี   มุ่งเน้นการบริการ   และ
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสำคัญ  อีกทั้ง  ยังได้รับ
ความไว้วางใจจากองค์กร  หน่วยงาน บริษัทต่างๆ ให้
จัดกรุ๊ปเหมา เดินทางแบบหมู่คณะ   และได้รับรางวัล
Top Agents Award ปี 2009
จาก Korean Air
สายการบินแห่งชาติเกาหลี
แพ็คเกจทัวร์ HI-LIGHT


 
ทัวร์เกาหลี: GRAND KOREA 10 DAYS 
พิเศษ ชม NANTA SHOW สับหั่นมันซ่าฮา ตะหลิวปลิว
พิเศษ วาไรตี้เมนูบุฟเฟ่ต์ และขาปูยักษ์
พิเศษ มอบกุญแจคู่รัก บนหอคอยโซลทาวเวอร์
เกาะเชจู :โขดหินยงดูอัม ปราสาทแก้ว ยอดเขาชงซัน
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค สวนส้มไร้เมล็ด
หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ TRICK ART MUSEUM
ชายหาดชุงมุน TEDDY BEAR MUSEUM
เมืองพูซาน :วัดแฮดงยงกุงซา สวนยงดูซาน
ถนนบันเทิง ชายหาดแฮอึนแด
Seomyeong Medical Street
เมืองเคียงจู :วัดถ้ำซ็อคคูรัม วัดพูลกุกซา
อุทยานทูมูลี หอดูดาว สะพานควางอัน
เมืองแดกู :รถไฟ KTX
เมืองซูวอน :วัดวาวูจงซา ป้อมฮวาซอง
เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (CABLE CAR)
วัดชินฮึงซา อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี
กิมจิแลนด์ พร้อม ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”
ฟรี เอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ็อค บลูเฮ้าส์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน คลองชองเกชอน SEOUL TOWER
ช้อปปิ้งเทรนด์แฟชั่นที่ ทงแทมุน และ เมียงดง
สะดวกสบาย เหนือระดับแบบ VIP ด้วยบริการ WIFI FREE บนรถตลอดการเดินทาง
KOREAN AIR (KE)
Download
กำหนดการเดินทาง
เดินทางมีนาคม – พฤศจิกายน 2559 (พิเศษ!! เดือนละกรุ๊ปเท่านั้น)
วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงโซล
  23.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าหมายเลข 6 สายการบินแห่งชาติเกาหลี KOREAN AIR (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
วันที่สอง กรุงโซล – พูซาน – เกาะเชจู – โขดหินยงดูอัม – ปราสาทแก้ว - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค
  02.15 บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE662 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 09.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติพูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเดินทางสู่ เกาะเชจู 12.05 นำท่านออกเดินทางสู่เกาะเชจูโดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE1007 13.00 เดินทางถึงท่าอากาศยาน เชจู นำท่านเดินทางสู่ บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะเชจู มีหินภูเขาไฟรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายกับมังกรกำลังอ้าปาก ชื่อว่า หินยงดูอัม แวะให้ท่านได้สัมผัสกับหินหัวมังกร และเก็บภาพความประทับใจ กับธรรมชาติ ที่จะได้ยินเสียงคลื่นซัดซาดกับโขดหิน และวิวทะเล กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค เป็นที่แสดงประวัติศาสตร์และวิธีการต่างๆ ในการผลิตชา นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของพื้นที่ปลูกใบชาที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ให้ท่านได้ลองชิมและสัมผัสกับความหอมหวานของขนมและเครื่องดื่มที่ทำจากชาเขียว เข่น ชาเขียวปั่น ชาร้อน แยมโรลชาเขียว เค้กชาเขียว และไอศครีม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชา ไม่ว่าจะเป็น ใบชา เครื่องสำอาง ครีมทาผิว ครีมอาบน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย รอให้ท่านเลือกชมได้อย่างเต็มอิ่ม จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับถ้วยชาขนาดใหญ่ และทุ่งชาอันเขียวขจีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งนี้ นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ปราสาทแก้ว แหล่งรวบรวมปฏิมากรรมการแสดงศิลปะที่ทำมาจากแก้วทั้งหมด มากกว่า 250 ชิ้นงาน และเขาวงกตที่ทำมาจากกระจกเงาเป็นแห่งแรกของโลก มีน้ำตกหินแก้ว สะพานแก้ว รวมถึงงานศิลปะที่ทำมาจากการเป่าแก้วต่าง ๆ นานา จากนั้นนำท่านออกเดินทาง เพื่อชม Canola Blosssom (ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม) ดอกคาโนลาบานเหลืองอร่ามเป็นทุ่งกว้างโดยมีทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ด้านหน้าและภูเขาฮัลลาซานอยู่ด้านหลัง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JEJU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ยอดเขาชงซัน– สวนส้มไร้เมล็ด –หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ– TRICK ART MUSEUM –ชายหาดชุงมุน – TEDDY BEAR MUSEUM
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซงซานโพ เมื่องท่าซึ่งเป็นป้อมปราการบนเขามีหมู่บ้านเล็กๆ อยู่สุดปลายด้านตะวันออกของเกาะที่ในอดีตเป็นปล่องภูเขาไฟทรงกรวยคว่ำ พาท่านไปเดินขึ้น ยอดชงซันอิลชุลโบงหรือ ยอดเขาตะวันรุ่ง ที่เกิดขึ้นจากภูเขาไปที่อยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อ 100,000 ปีที่แล้ว มีความหมายว่า "จุดสูงสุดที่พระอาทิตย์ขึ้น" มีหินแหลมที่ล้อมรอบปากปล่องกว่า 99 ก้อน จึงทำให้ปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะเหมือนมงกุฏ ถือเป็นจุดชมวิวทะเล และพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครสุดฮิตของเกาหลี เรื่อง “My girl” ท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด หนึ่งในฉากประทับใจระหว่างพระเอกสุดหล่อและนางเอกสุดกะล่อน ส้มของเกาะเชจูเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงมาก ทั้งมีรสชาติและสีสันสดใสที่ไม่เหมือนใคร นำทุกท่านย้อนรอยวัฒนธรรมเกาหลีที่ หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ ของชาวเกาะเชจู ที่มีการใช้วิถีชีวิตแบบเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมเกาหลี บ้านแบบพื้นเมืองโบราณ วิถีชีวิต เครืองมือใช้ โดยได้สัมผัสทักทายกับชาวเกาหลีที่มาคอยต้อนรับอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ TRICK ART MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ โดยมีตัวอย่างการจัดวางท่าทางไว้ข้างรูป ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดชุงมุน ชายหาดที่มีชื่อเสียงของเกาะเชจู ซึ่งชายหาดนี้อยู่ในบริเวณสถานตากอากาศ ชุงมุน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวาง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญเหมาะแก่การท่องเที่ยว เยี่ยมชม TEDDY BEAR MUSEUM พาท่านเข้าสู่โลกของหมีเท็ดดี้ สถานที่ที่เราจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท็ดดี้แบร์ที่น่ารักจากทั่วโลกที่มีมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่หอแสดงประวัติศาสตร์หมี โดยจัดทำเป็นเรื่องราวและฉากที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ต่างๆ หอศิลปะที่รวบรวมหมีแฟชั่นจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังของโลก เช่น หลุยส์ วูตอง ชาเนล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีตัวเล็กที่สุดในโลกซึ่งสูงเพียง 4.5 มิลลิเมตร และการแสดงหมีในบรรยากาศต่างๆ นอกจากจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์มีแล้ว ยังมีร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร สวนครอบครัวหมีเกาหลีและสระน้ำเมจิริมวิวทะเลจุนมุง ก่อนกลับอย่าลืมเลือกซื้อหมีในรูปแบบต่างๆ เป็นของฝาก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JEJU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองพูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ชายหาดแฮอึนแด – สวนยงดูซาน – ถนนบันเทิง - Seomyeong Medical Street
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความ เป็นสิริมงคลที่ วัดแฮดงยงกุงซา ซึ่งเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในประเทศเกาหลีที่ติด ทะเล ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพูซาน สร้างขึ้นเมื่อ ปี1376 ในสมัยอาณาจักรโคเรียวโดยพระอาจารย์ ที่มีชื่อว่า “นาอง” ตัววัดมีแทอึงจอนเป็นตัวอาคารหลัก ซึ่งได้รับการบูรณะใหม่เมื่อ ปี 1970 นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้า “ยงวังดัง” ถ้ำทีประดิษฐาน พระพุทธรูปอยู่ในถ้ำด้านล่าง และเจดีย์ 3 องค์ ที่มีสิงโต 4 ตัวหันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งสิงโตทั้ง 4 หมายถึงความร่าเริง ความโกรธ ความ เศร้า และความสุข อีกด้านหนึ่งมีบันได 108 ขั้น ที่ขึ้นไปสู่รูปเจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่ง ของวัด และในช่วงวันวิสาขบูชาทั่วทั้งวัดจะประดับประดาไปด้วยโคมไปสีสันสดใส กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาทุกท่านสู่ชายหาดที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากที่สุดของเมืองพูซาน ชายหาดแฮอึนแด หาดแฮอึนแดตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมือง รายล้อมด้วยโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่ง ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพของเมืองพูซานอย่างใกล้ชิด นำท่านเดินทางสู่ สวนยงดูซาน สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บนยอดเขายงดูซาน ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในสวนเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 70 สายพันธุ์ ในพื้นที่ 69,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้สัมผัสความร่มรื่น ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพูซาน จากนั้นนำท่านสู่ ถนนสายบันเทิง PIFF STREET (Pusan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือน กันยายนหรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละคร นัมโพดง และเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบำ และดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli จากนั้นนำท่านสู่ Seomyeong Medical Street ถนนทางการแพทย์เป็นที่รวมของ 160 คลินิกการแพทย์เครื่องสำอางและอื่น ๆ รวมทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม บริเวณถนนนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งช็อปิ้งขนาดใหญ่,ร้านค้าปลอดภาษี, คาสิโน, ร้านอาหาร, ร้านเสริมสวยและเสื้อผ้าอินเทรนๆสไตล์เกาหลีอีกมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SHABU SHABU ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PUSAN NONGSIM HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เมืองเคียงจู – วัดถ้ำซ็อคคูรัม– วัดพูลกุกซา – อุทยานทูมูลี – หอดูดาว – สะพานควางอัน
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู “เมืองมรดกโลก เมืองไร้กำแพง” ซึ่งเป็นเมืองที่มีสถานที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี เป็นเมืองที่คนญี่ปุ่น และชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ง อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลี เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และยังเป็นที่ถ่ายทำหนังซี่รี่เกาหลีชื่อดังหลายเรื่องมากๆ นำท่านสู่ ถ้ำซ็อกคูรัม เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุเก่าแก่และโบราณพอๆกับวัดพลูกุกซาและมีการแกะสลักขึ้นในสมัยชิลลาเช่นเดียวกัน ศาสนวัตถุที่ถูกประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ ได้แก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ตรงกลางสายพระเนตรทอดสู่ป่าเขาผ่านทะเลตะวันออกไปถึงขอบฟ้า นับเป็นอัจฉริยภาพทางสถาปัตยกรรม ในปี ค.ศ.1995 องค์การยูเนสโก้ได้จัดให้วัดพูลกุกซาและถ้ำซ็อกคูรัมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลก นำท่านสู่ วัดพูลกุกซา เป็นวัดที่องค์การยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกโลก ท่านจะได้พบกับรูปปั้นยักษ์ 4 ตน มีรวดลายสีสันต์งดงาม ที่ยืนต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พาท่านไปพบกับวิหารแดจึงจอน เพื่อนไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคล กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานทูมูลี เป็นสุสานหลวงจากอาณาจักรชิลลาก่อนการรวมประเทศในใจกลางเมืองเคียงจู ประกอบด้วยสุสาน 23 แห่งจากทั้งหมด 200 แห่งในเมืองเคียงจูได้มีการขุดสุสานชนมาชอง(สุสานม้าสวรรค์) ใน ค.ศ. 1974 และพบทรัพย์สมบัติมีค่าถึง 10,000 ชิ้นหนึ่งในของมีค่าเหล่านั้นคือมงกุฎทอง และเข็มขัดซึ่งปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู จากนั้นนำท่านชม หอดูดาวชอมซงแด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหอดูดาวเก่าแก่ที่สุดของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี 632-647 ในสมัยโบราณเอาไว้ใช้ดูสภาพภูมิอากาศและการเคลื่อนไหวของดวงดาว หอดูดาวสร้างด้วยหินนำมาเรียงต่อกันขึ้นไปเป็นรูปทรงขวดแก้ว มีความสูงเพียง 9.17 เมตร โดยในช่วงความสูง 4.16 เมตร มีการเจาะช่องเอาไว้เพื่อให้สามารถดูดาวและสภาพอากาศได้ ในฤดูใบไม้ผลิจะล้อมรอบด้วยทุ่งดอกไม้สีเหลืองอร่าม ดูสวยงามไปอีกแบบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปูซาน เมืองท่าสำคัญของประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านชมความงามของ สะพานควางอัน ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล และยาวที่สุดถึง 7.42 กิโลเมตร โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003 จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองพูซาน เชื่อมระหว่างเมือง Centum city ซึ่งสร้างเป็นเมืองในอนาคตกับ BEXCO ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่อีกแห่งของเกาหลี จากบนสะพานควางอันเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองซังชึงได้สุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็น เกาะโอรยูก ภูเขาฮวาง รยอง เกาะทงแบก และหาดทรายขาวที่ทอดยาว เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่ GYEONGJU COMODO HOTEL หรือเทียบเท่า **
วันที่หก เมืองแดกู - รถไฟ KTX – เมืองซูวอน - วัดวาวูจงซา – ป้อมฮวาซอง
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ KTX เมืองแดกู เพื่อเดินทางสู่กรุงโซล KTX รถไฟด่วน หรือ KOREA TRAIN EXPRESS วิ่งด้วยความเร็ว 300 กม. ต่อ ชม. ถือเป็นรถไฟด่วนที่เปิดเป็นอันดับสี่ของโลก ไปยังสถานีรถไฟกรุงโซล โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่เมืองซูวอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ป้อมฮวาซอง (HAWASONG FORTRESS) ป้อมนี้ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างสองปี เป็นช่วงการปกครองของกษัตริย์จองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่ง ราชวงศ์โชซอน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนักและถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของจักรวรรดิโชซอน ปัจจุบันป้อมฮวาซอง ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก เมื่อเดือนธันวาคม ปีพ.ศ.2540 นำท่านไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัดและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นำมาจากอินเดีย เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (CABLE CAR)- วัดชินฮึงซา – อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รีข้ามไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติในช่วงเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติกที่จะ ร่วมย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว เก็บภาพความประทับใจ และถ่ายรูปกับรูปปั้นดาราแสดงนำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO กับฉากและที่เรียกเสียงสะอื้นจากผู้ชมอย่างท่วมท้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี แดนมหัศจรรย์แห่งขุนเขาของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ไป ด้วยต้นไม้และลำธารตามธรรมชาติที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในฤดูใบไม้ร่วง หุบเขาแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีทองทั่วทั้งหุบเขาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวสวยๆ โดย Cable Car ก่อนเข้าสู่อาณาเขต วัดชินฮึงซา ฟังตำนานของอนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์ เรื่องเล่าของต้นกำเนิดของชาวเกาหลี นมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขา สมัยอาณาจักรชิลล่า อายุมากกว่า 1,000ปี นอกจากนี้ท่านยังสามารถข้ามสะพานเข้าสู่เขตวิหารเพื่อสักการะพระพุทธรูปด้านใน ภายในมีภาพวาดที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก SORAK HANWHA RESORT หรือ SORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลีเพื่อสุขภาพ (อาบน้ำแร่ฟรี) การอาบน้ำแร่เป็นที่นิยมมากในเกาหลี มีผลดีกับระบบการไหลเวียนภายในร่างกาย ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวยงาม ให้ท่านได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับสวนน้ำ Theme Park ในรูปแบบต่างๆ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำไปด้วย) รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถขอคำแนะนำได้จากหัวหน้าทัวร์
วันที่แปด กิมจิแลนด์ - เอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งทงแทมุน
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนำกิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็นอาหารประจำชาติของคนเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะอาหารในทุกมื้อ คนเกาหลีในสมัยก่อนนิยมทำกิมจิไว้กินเองที่บ้าน ซึ่งกิมจินั้นมีมากกว่า 100 ชนิด ซึ่งสูตรต้นตำหรับของแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้เรียนรู้ส่วนผสมของการทำกิมจิและได้ฝึกลองทำด้วยฝีมือของตัวเอง พร้อมนำทุกท่านใส่ชุด “ฮันบก” เก็บภาพความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี!! กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVAL WORLD” ขบวนพาเหรดอันตระกานตา และสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ กับ FREE PASS เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบเครื่องเล่นใหม่ที่ไม่ควรพลาดกับ T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับดอกไม้ซึ่งปลูกเต็มสะพรั่งกลางลานและถูกจัดไว้เป็นTHEMEตามฤดูการ(มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ที่มีอายุกว่า 15 ปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองหลวง กรุงโซล ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 11 ล้านคน ก่อนปิดท้ายรายการวันนี้นำท่านสู่ ทงแทมุน แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย สินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด เครื่องหนัง เครื่องประดับ ของที่ระลึกต่างๆ ในตึก MIGLIORE, DOOSAN TOWER, HELLO APM, CERESTAR, DESIGNER CLUB เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือ NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – บลูเฮ้าส์– COSMATIC SHOP – เมียงดง –NANTA SHOW
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGE, DR.MJ, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก), DR.JART (ครีมน้ำแตก) และแบรนด์ดังอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านสู่ เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี พบเทรนด์แฟชั่นเกาหลีล่าสุดได้ที่นี้ ตั้งแต่สิ้นค้าแบรนด์เนมที่นิยม เช่น EVISU, LEVI’S, POLO, GUESS, ONITSUKA TIGER, PUMA, AMERICAN APPAREL, GAP รวมถึง เครื่องสำอางแบรนด์เกาหลี เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, HAN SKIN ,THE FACE SHOP ตลอดถึงร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไอศกรีม ร้านกาแฟ ชื่อดัง และ KRISPY KREM DOUGHNUT ให้ได้ลิ้มลอง จากนั้น ชมสุดยอดการแสดง NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิว ปลิว การแสดงที่ไม่ใช้คำพูดผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอย่าง "SAMULNORI" กับแสงสีเสียงโดยใช้นักแสดงระดับมืออาชีพดำเนินเรื่องราวต่างๆ เป็นโชว์แรกของเอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละครที่เวที BROADWAY ในNEW YORK มาแล้ว ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือ NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สิบ ศูนย์โสม – คลองชองเกชอน - SEOUL TOWER (LIFT) - กรุงเทพฯ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ ศูนย์โสม บรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาได้สารพัดโรค มีวงจรการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท่านสามารถซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาล ใช้เป็นยาบำรุงร่างกาย ทั้งยังเป็นของฝากซึ่งโสมที่นี้ มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า นำท่านชม คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางกรุงโซล ต่อมามีการบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่เป็นคลองที่ยาวกว่า 6 กม. คนเกาหลีใช้เป็นนัดพบ พักผ่อนหย่อนใจ และยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแสดงศิลปะงานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ พบกับเรื่องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่งนี้ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ชมทัศนียภาพของกรุงโซลรอบทิศ 360 องศา ขึ้น LIFT พิชิตยอด SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี นำท่านสู่สนามบินอินชอน ก่อนอำลาเกาหลีให้ท่านแวะ ร้านละลายเงินวอน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝาก อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง, กิมจิ, ขนมช็อคโก้พาย, ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป, เปโปโร่ (ป๊อกกี้), สาหร่าย , ขนมบราวนี่ MARKET O , นมกล้วย ฯลฯ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 18.40 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯเที่ยวบินที่ KE 653(หรือ KE651 17.40-21.10 หรือ KE659 20.20-00.05) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 22.10 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดีภาพ
เมนูอาหาร
       
1. บริการ DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. บริการ โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
3. บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าโสม
4. บริการ พุลโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
5. บริการ คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย
6. บริการ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือก และยังมีซูชิสไตล์ญี่ปุ่น หน้าต่างๆให้ท่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ พร้อมเครื่องดื่ม
7. บริการ พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
8. บริการ ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
อัตราค่าบริการ
       
Untitled Document

อัตราค่าบริการ

ท่านละ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

56,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

56,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงเสริม

55,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม

54,900.-

 เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (INF/เด็กทารก)

7,900.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

9,900.-

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของบัตรเข้าชมของแต่ละรอบการแสดง อาทิ ในกรณี ที่ Nanta Show บัตรที่นั่งเต็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงประเภทอื่น เช่น Hi Jump Show, Hero show หรือ Sachoom Dance
9. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
- กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากโรคประจำตัว
***ประกันภัยการเดินทางคุ้มครองผู้มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน– 80 ปี เท่านั้น
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
1. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 วอน ต่อ 1 วัน หรือ 20,000 วอนตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
(ปกติ 20 กก.)
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ
       
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการ
       
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!