จองด่วนอย่าช้า!เที่ยวเกาหลีฟรุ้งฟริ้งทุกเทศกาลในราคาสุดพิเศษ โทรด่วน โปรดติดต่อสอบถาม 02-694-0261-6 สายตรง เปิ้ล/มิ้ลค์/โบวี่บริษัททัวร์เกาหลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
นำเสนอเส้นทางท่อง
เที่ยวเฉพาะประเทศเกาหลี   มุ่งเน้นการบริการ   และ
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสำคัญ  อีกทั้ง  ยังได้รับ
ความไว้วางใจจากองค์กร  หน่วยงาน บริษัทต่างๆ ให้
จัดกรุ๊ปเหมา เดินทางแบบหมู่คณะ   และได้รับรางวัล
Top Agents Award ปี 2009
จาก Korean Air
สายการบินแห่งชาติเกาหลี
ข้อมูลทั่วไป


 
ชื่อทางการ สาธารณรัฐเกาหลี (ROK)
เมืองหลวง กรุงโซล
ภูมิประเทศ

คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 1,020 กิโลเมตร(612 ไมล์) และกว้าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์)ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัดว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิต และหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลี อยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร เกาหลีใต้ประกอบด้วย 9 จังหวัด กรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วย เมืองใหญ่ 6 เมือง คือพูนซาน แทกู อินชน ควางจู แทจอน และ อุลซาน


ประชากร 48 ล้านคน

 


ภูมิอากาศ
ประเทศเกาหลีมีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีสี่ฤดูที่แตกต่างกันดังนี้
"Four Season"
ฤดูใบไม้ผลิ ปลายเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
ฤดูร้อน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
ฤดูใบไม้ร่วง ปลายเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน
ฤดูหนาว ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์
 
การปกครอง
เกาหลีใต้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีทุก 5 ปี และประธานาธิบดีสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นาย อี เมียง บัค
ศาสนา
ประเทศเกาหลีให้ความเคารพต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังนั้นจึงมีทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื้อ การนับถือลัทธิประเภททรงเจ้าบูชาผี นอกจากนี้ศาสนาคริสต์ยังเข้ามาในศตวรรษที่ 18
ธงชาติ
ธงชาติของเกาหลีมีชื่อเรียกว่า แทกึกกี้ ลวงลายของธงบอกถึงสัญลักษณ์ หยิน–หยาง ตามหลักปรัชญาตะวันออก รูปวงกลมตรงกลางธง แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน คือ ส่วนที่เป็นสีแดง หมายถึง พลังในเชิงบวกหรือหยาง สวนล่างสีน้ำเงิน หมายถึง พลังในเชิงลบหรือหยิน พลังทั้งสองเมื่อรวมกัน หมายถึง สมดุลยภาพ และการสมานสามัคคีอันไม่รู้จบ วงกลมนี้ล้อมรอบ ด้วยสัญลักษณ์ 4 อย่าง อยู่ที่แต่ละมุม คือ สวรรค์ โลก ไฟ และน้ำ
ดอกไม้ประจำชาติ
ดอกมูกุงฮวา หรือ โรส ออฟ ชารอน ดอกไม้ชนิดนี้ ไม่เหมือนดอกไม้ชนิดอื่น คือสามารถทนสภาพอากาศที่เลวร้าย และศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ความหมายของคำว่า มูกุงฮวา มาจากรากศัพท์ มูกุง ซึ่งหมายถึง ความเป็นอมตะ ของประวัติศาสตร์เกาหลี ความมุ่งมั่น และความอดทนของ ชาวเกาหลี
ฮันบก
เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพันๆ ปี ก่อนวัฒนธรรมตะวันตกจะเข้ามา หญิงชาวเกาหลี จะสวมชุดฮันบกเป็นประจำ ปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆ
โทรศัพท์กลับบ้าน
สามารถซื้อบัตรโทรศัพท์ มีราคาตั้งแต่ 3,000 วอนขึ้นไป และโทรจากเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งมีบริการอยู่เกือบทุกจุด

โดยหมุน
001+66+ รหัสพื้นที่ หรือรหัสจังหวัด
(ตัด 0 ข้างหน้าทิ้ง)+เบอร์โทรศัพท์
เช่น
โทรเข้ากรุงเทพฯ หมุน 001-662-123-4567
โทรเข้าชลบุรีหมุน 001-6638-123-456
โทรเข้ามือถือหมุน 001-6681-123-4567
โทรศัพท์สายท่องเที่ยวเกาหลีโทร1330

ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากดเลขหมาย 1330 พนักงานรับโทรศัพท์ ที่สามารถพูดได้สองภาษาจะให้รายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวท่านได้ ถ้าท่านต้องการข้อมูลเที่ยวกับเขตอื่น กรุณากดรหัสโทรศัพท์ของเมืองนั้น ก่อนกดหมายเลข 1330

โซล 02, อินชน 032, แทจอน 042,
พูซาน 051, อุซาน 052, แทกู 053,
ควางจู 062, เคียงคีโด 031,
คังวอนโด 033, ชุงชองนัมโด 041,
ชุงชองบุก-โด 043, เคียงซางนัม-โด 055,
เคียงซางบุก-โด 054, ชลลานัมโด 061,
ชลลาบุกโด 063, เชจู-โด 064

 

[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!